Papper

DRESSYRBEDÖMNING

Anki Tifeldt har varit dressyrdomare sedan mitten på 70-talet Hon är idag godkänd intermediere1-domare, vilket hon varit i 3 år nu.

Att döma dressyr är något man lär hela livet stegvis. Här betyder erfarenhet väldigt mycket. Anki har under hela sin ryttarkarriär insett vikten av att tävla i samma klasser hon dömer. För hennes tränarutövning betyder det mycket i förståelsen om ekipagen just detta kompletta tänket.

Anki försöker att döma så mycket det finns tid till.
Ring gärna 0705-656137 eller 0303-227774
Eller skicka mail till: anki@venerod.se